درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
بازرگانی فرش و صنایع دستی
مهندس عظیمی
ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارشناس زبان انگلیسی
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
کارشناس زبان انگلیسی
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
فوق لیسانس
زبان انگلیسی
زبان انگلیسیپیشرفته
بازرگانیپیشرفته