درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ازیتا
اشراقی
مونث
22 - 2 - 1370
متاهل
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان انگلیسی--
آفیس(word…powerpoint)پیشرفته
اتوکدپیشرفته
3D maxپیشرفته
ماکت سازیپیشرفته
فتوشاپ معماریپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران